Zavedamo se, da je servisna dejavnost ključna v naši panogi, zato servisni podpori posvečamo posebno skrb. Storitve rednega servisiranja in vzdrževanja dvigal opravljamo s strokovno usposobljenim osebjem. Z rednim preventivnim servisiranjem povečujemo produktivnost in preprečujemo nastanek morebitnih okvar opreme, stroške vzdrževanja in stroške zastojev delovnih procesov. Pogodbenim strankam nudimo servisno podporo 24/7 vse dni v letu.

Izvajamo celoten spekter vzdrževanja industrijskih dvigal, ki jih delimo na:

  • redni periodični servisni pregled – ki je lahko mesečni, tromesečni, polletni ali letni pregled, periodika se določi glede na frekvenco delovanja dvigala, obratovalne pogoje in delovni proces,
  • izven periodična servisna storitev – odpravljanje manjših okvar ali motenj, katere ne vplivajo na zanesljivost delovanja opreme in varnosti pri delu, potrebno pa jih je evidentirati in sanirati,
  • nujna servisna storitev – intervencija – hitro odpravljanje napak na dvigalu, ki povzročajo zastoje proizvodnih procesov,
  • dobava rezervnih delov – dobavljamo rezervne dele vseh večjih proizvajalcev dvigal (Demag Cranes & Components, CMAK Crane Systems, Stahl CraneSystems, SWF Krantechnik, KoneCranes, itd.)
  • organizacija periodičnih pregledov industrijskih dvigal in dvižnih pripomočkov s strani pooblaščenega preglednika – organiziramo in vodimo tehnične preglede s strani pooblaščene družbe, ki izda uporabno dovoljenje,
  • rekonstrukcije dvigal – nudimo delne ali kompletne rekonstrukcije dvigal, to pomeni zamenjavo posameznih komponent strojne ali elektro opreme dvigala.