Mostna dvigala se uporabljajo za manipulacijo bremen v industriji.

Mostna dvigala se glede na obliko delijo na enonosilčna mostna dvigala (EEMD), dvonosilčna mostna dvigala ( DEMD) in viseča mostna dvigala (VEMD).

Mostna dvigala se glede na proces dela delijo na standardna dvigala in procesna mostna dvigala.

Standardna mostna dvigala se uporabljajo za manipulacijo bremen od 1 t do 50 t.

Procesna mostna dvigala se uporabljajo za manipulacijo bremen od 5 t do 120 t v proizvodnih procesih 24/7, v težkih obratovalnih pogojih, v delno avtomatiziranem ali povsem avtomatiziranem procesnem režimu delovanja, itd.