Rekonstrukcije mostnih dvigal

Obseg rekonstrukcije oz. obnove mostnega dvigala je odvisen od starosti in iztrošenosti obstoječih komponent dvigala. Z rekonstrukcijo mostnega dvigala se podaljša njegova življenjska doba, v nekaterih primerih (ko nosilna jeklena konstrukcija dvigala in žerjavne proge to omogoča) pa se povečajo tudi zmogljivosti dvigala; hitrost vožnje mostu, hitrost vožnje mačka, hitrost dviga in nosilnost.

Kompletna rekonstrukcija mostnega dvigala zajema zamenjavo strojne in elektro opreme. Ob rekonstrukciji se v obseg del zajamejo tudi vsi varnostni elementi za mostna dvigala po obstoječi zakonodaji.

Delna rekonstrukcija mostnega dvigala zajema zamenjavo posameznih iztrošenih komponent (npr. dvižnega mehanizma, pogoni, elektro oprema, itd.).

Prednosti rekonstrukcije mostnega dvigala:

  • minimalen zastoj proizvodnje pri naročniku
  • podaljšanje življenjske dobe mostnega dvigala
  • povečanje zmogljivosti dvigala (hitrosti gibov, nosilnost,…)
  • povečanje produktivnosti in zanesljivosti delovanja opreme ter zmanjšanje vzdrževalnih stroškov
  • nadgradnja obstoječe opreme za potrebe novih delovnih procesov
  • komercialno upravičena odločitev