Regalna dvigala manipulirajo Transportno Skladiščne Enote (TSE) v regalnih skladiščih. Regalna dvigala so prilagojena specifičnim zahtevam in potrebam naročnikovega skladiščnega sistema. Tako se pri projektiranju upošteva vrsta TSE in skladiščnega artikla, nosilnost regalnega dvigala in regalnega skladišča, dimenzije in kapacitete skladišča, frekvenca vhoda in izhoda TSE ter stopnja avtomatizacije in informatizacije skladiščnega sistema.

Regalna dvigala so lahko glede na režim obratovanja in načinu krmiljenja ročna oz. delno avtomatizirana ter povsem avtomatizirana. Regalna dvigala se uporabljajo za manipulacijo različnih TSE od 50 kg do 10.000 kg.

Regalna dvigala delimo glede na obliko konstrukcije in glede na način krmiljenja dvigala ter upravljanja kompletnega skladiščnega sistema.

Po obliki konstrukcije regalna dvigala delimo na:

Bistvene prednosti regalnih dvigal v primerjavi s konvencionalnimi sistemi skladiščenja so:

  • optimalna izkoriščenost prostora z visoko gostoto skladiščenja
  • enostaven in hiter dostop do vseh skladiščnih artiklov
  • visoka varnost obratovanja
  • visoka zanesljivost in enostavnost upravljanja
  • nadzor, posodabljanje in vodenje zalog
  • avtomatizacija vhoda in izhoda skladiščnih artiklov
  • povečana produktivnost in pretok materiala
  • hitrejše povračilo investicijskih stroškov