Obseg rekonstrukcije regalnega dvigala je odvisen od starosti in iztrošenosti obstoječih komponent. Z rekonstrukcijo regalnega dvigala se podaljša njegova življenjska doba, v nekaterih primerih (ko nosilna jeklena konstrukcija dvigala in regalnega skladišča to omogoča) pa se povečajo tudi zmogljivosti regalnega dvigala; hitrost vožnje, hitrost dviga in nosilnost.

Kompletna rekonstrukcija regalnega dvigala zajema zamenjavo strojnih in elektro komponent. Ob rekonstrukciji se v obseg del zajamejo tudi vsi varnostni elementi za regalna dvigala po obstoječi zakonodaji.

Delna rekonstrukcija regalnega dvigala zajema zamenjavo posameznih iztrošenih komponent (npr. teleskopske vilice, pogoni, elektro oprema, itd.).