Regali, tirnice, transportne naprave

Regali predstavljajo primarni element skladiščnega sistema. Le pravilna izbira in optimalna postavitev regalne konstrukcije omogočajo maksimalno izrabo skladiščnega prostora. Ta mora zadostiti zahtevam nosilnosti in nizki lastni teži ter omogočati enostavno montažo.

Tirnice v regalnih hodnikih predstavljajo transportno pot regalnega dvigala. Za Mini-Load dvigala se uporablja tipski profil HEA/HEB, za enostebrna in dvostebrna regalna dvigala pa se uporabljajo jeklene tirnice.

Transportne naprave v skladiščnih sistemih dopolnjujejo gibanja regalnega dvigala do celotnega ciklusa vhoda in izhoda TSE in skladiščnih artiklov. To so:

  • prenosnica za premik regalnega dvigala po regalnih hodnikih (eno dvigalo lahko poslužuje več regalnih hodnikov)
  • transportni talni vozički za premikanje artiklov po komisionirni coni skladišča,
  • nadzorne postaje, valjčne proge, komisionirne cone, …